Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najważniejsze ogłoszenia i aktualności

Edukacja - Analiza - Transakcje. Teoria i Praktyka

Zespół Badawczy Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej

Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiczny Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

oraz

Instytut Pedagogiki, Zakład Teorii Wychowania,

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego

zapraszają na:

PIERWSZĄ OGÓLNOPOLSKĄ E-KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

EDUKACJA - ANALIZA - TRANSAKCJE

Teoria i Praktyka

https://wp.ajd.czest.pl/konferencja 

e-Konferencja odbędzie się dnia 25 maja 2017 roku, drogą elektroniczną, co oznacza, że możecie Państwo uczestniczyć w niej z dowolnego miejsca, mając dostęp do sieci Internet.

Na zgłoszenia czekamy do 15 kwietnia 2017 roku.

16 marca 2017
Czytaj więcej o: Edukacja - Analiza - Transakcje. Teoria i Praktyka

Szkolenie BHP dla studentów

Szanowni Państwo,

uprzejme informuję, iż szkolenie BHP dla osób przyjętych na studia od semestru letniego oraz dla osób, które nie zgłosiły się na szkolenie w semestrze zimowym odbędzie się:

  • 10.03.2017r. o godz. 15.30-18.30 ul. Zbierskiego s. 1/01
  • 23.03.2017r. o godz. 16.45-19.45 ul. AK 36a s. 306

Ze względów technicznych zapisy na ww. szkolenia muszą być dokonane w następujący sposób:

 dla osób uzupełniających zaległe szkolenie z semestru zimowego - zapisy ręczne, które dokona:

  • ZSIOD - przeniesienie osób zapisanych na wcześniejsze terminy w systemie UL do 11 grupy zajęciowej (16/17Z)
  • Dziekanat - osoby, które się nie zapisały na wcześniejsze terminy - należy zapisać je do 11 grupy zajęciowej (16/17Z) z przedmiotu szkolenie BHP (kod: BHP-O-AJD)

Na USOSweb zostanie zamieszczona informacja dla studentów o szkoleniu i zapisach.

9 marca 2017
Czytaj więcej o: Szkolenie BHP dla studentów

Zajęcia z wychowania fizycznego

Osoby, które nie zapisały się jeszcze na zajęcia wychowania fizycznego proszone są o pilne zgłaszanie się do sekretariatu SWFiS.

9 marca 2017
Czytaj więcej o: Zajęcia z wychowania fizycznego

„Wartość akademickości; obszar zaniechany czy perspektywiczny?”

Dziekan Wydziału Pedagogicznego dr hab., prof. AJD Eligiusz Małolepszy, zaprasza pracowników Wydziału Pedagogicznego na wykład Pana
dr hab., prof. APS Adama Solaka, który odbędzie się dnia 8 marca 2017 roku w sali W-54 przy Waszyngtona 4/8. Wykład rozpocznie się
o godzinie 15.00. Temat wykład „Wartość akademickości; obszar zaniechany czy perspektywiczny?”. 

Pan dr hab., prof. APS Adam Solak jest pracownikiem Instytutu Pedagogiki, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. 

 

Abstrakt wykładu:

Wykład wpisuje się w prowadzony współcześnie dyskurs odnośnie koncepcji jakości kadry szkolnictwa wyższego. Owa wartość akademickości ma swoje odzwierciedlenie i dużą rolę w wymiarze poznawczym, kulturotwórczym, a także aplikacyjnym. Główne tezy wykładu oscylują w obszarze: Akademickość jako wartość. Akademickość; „patos” przeszłości czy „nadzieja” rozwoju indywidualnego (studentów, pracowników naukowych) i społecznego (rynek pracy, elity). Akademickość jako wartość ku przyszłości w symbiozie z otoczeniem (ujęcie biznesowe i pozabiznesowe). Własna tożsamość akademicka szansą dla Uczelni i tożsamości lokalnej.

27 lutego 2017
Czytaj więcej o: „Wartość akademickości; obszar zaniechany czy perspektywiczny?”

Uwaga!!! Studenci pierwszego roku studiów pierwszego stopnia!!!

Uwaga!!! Studenci pierwszego roku studiów pierwszego stopnia!!! Dotyczy Przedmiotów Swobodnego Wyboru (PSW)

Szanowni Państwo w wyniku pomyłki zostały źle przyporządkowane punkty ECTS do przedmiotu swobodnego wyboru.

Zgodnie z Zarządzeniem JM Rektor AJD, przedmiot PSW 15-godzinny ma 1 ECTS, aby uzyskać 2 ECTS w semestrze, należy zapisać się na dwa przedmioty 15-godzinne lub jeden 30-godzinny.

Pomyłka zostanie skorygowana w możliwie szybkim czasie

 

Prodziekan ds. Studenckich

dr Zbigniew Wieczorek

23 lutego 2017
Czytaj więcej o: Uwaga!!! Studenci pierwszego roku studiów pierwszego stopnia!!!

Uwaga studenci niżej wymienionych specjalności:

  • Pedagogika studia stacjonarne I stopnia, semestr 6 - Pedagogika Opiekuńczo - Resocjalizacyjna – 30h prof. Wiktor Olijnik;
  • Pedagogika studia stacjonarne I stopnia semestr 6, Pedagogika i Terapia Pedagogiczna -30h prof. Wiktor Olijnik;
  • Pedagogika studia stacjonarne I stopnia semestr 6, Doradztwo Zawodowe i Personalne – 30h Iurij Pelekh;
  • Pedagogika studia stacjonarne II stopnia semestr 2, Pedagogika Opiekuńczo- Resocjalizacyjna – 30h prof. Iurij Pelekh.

 

W semestrze letnim 2016/2017 przedmiot swobodnego wyboru będzie realizowany przez profesorów zagranicznych: prof. Wiktora Olijnika i prof. Jurija Pelekha. Zajęcia zostaną zblokowane i odbędą się zgodnie z planem zajęć.

Proszę nie zapisywać się na PSW z wykorzystaniem żetonów, studenci zostaną automatycznie przypisani do w/w profesorów zagranicznych.

15 lutego 2017
Czytaj więcej o: Uwaga studenci niżej wymienionych specjalności: