Informacje

 

KONTAKT:

Wydział Pedagogiczny, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa

 

Dziekan Wydziału Pedagogicznego - dr hab. Prof. AJD Grażyna Rygał

Sekretariat Dziekana Wydziału Pedagogicznego – mgr Dorota Jamrozik

telefon: (34) 3784297; adres e-mail wp@ajd.czest.pl

Prodziekan ds. Nauki - dr hab. Prof. AJD Irena Motow

telefon j.w.

Prodziekan ds. Studenckich – dr Leon Rak

telefon (34) 3784297, 302

Kierownik Dziekanatu Wydziału Pedagogicznego – mgr Danuta Pasieka

telefon (34) 3784302; adres e-mail: dziekanat_wp@ajd.czest.pl , pok. 344

Instytut Pedagogiki

ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa

Dyrektor Instytutu Pedagogiki – dr hab. Prof. AJD Kazimierz Rędziński

Sekretariat Instytutu Pedagogiki –  Elżbieta Matysiak

tel. (34) 3784325; adres e-mail: ips@ajd.czest.pl , pok. 608

Z-cy Dyrektora IP:

dr Beata Zajęcka – tel. (34) 3784325; e-mail: b.zajecka@ajd.czest.pl; pok. 608

dr Mariola Mirowska – tel. (34) 3784325; e-mail: m.mirowska@ajd.czest.pl; pok. 608

Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań

Kierownik - dr Małgorzta Piasecka – tel. (34) 3784297, pok. 308

Zakład Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej

Kierownik - dr hab. prof. AJD Jarosław Jagieła – tel. (34) 3784290, pok. 340

Zakład Pracy Socjalnej

Kierownik - dr Mariola Mirowska – tel. (34) 3784325, e-mail: m.mirowska@ajd.czest.pl, pok. 409

Zakład Doradztwa Zawodowego

Kierownik - dr Daniel Kukla – tel. (34) 3784278, e-mail:

Zakład Historii i Teorii Wychowania

Kierownik - dr hab. prof. AJD Kazimierz Rędziński – tel. (34) 3784325, pok. 411

Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Resocjalizacyjnej

Kierownik - dr hab. prof. AJD Danuta Marzec – tel. (34) 3784270, e-mail: damarzec@poczta.onet.pl, pok. 314a

Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej

ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa

Dyrektor Instytutu Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej – dr Anna Pękala

Sekretariat – mgr Nina Popenda – tel. (34) 3784324 adres e-mail: iepisz@ajd.czest.pl, pok. 325

Z-ca Dyrektora IEPiSZ – dr hab.  Wiga Bednarkowa, prof.AJD

Zakład Edukacji Przez Sztukę

Kierownik - dr hab. prof. AJD Urszula Ordon

Zakład Podstaw Edukacji Elementarnej i Metodyk

Kierownik - dr Edyta Skoczylas – Krotla

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Kierownik - dr hab. Jadwiga Bednarek prof. AJD

Instytut Wychowania Fizycznego Turystyki i Fizjoterapii

ul. Ar. Krajowej 13/15, 42-200 Częstochowa

Dyrektor Instytutu Kultury Wychowania Fizycznego Turystyki i Fizjoterapii - dr hab. Jacek Wąsik,
tel. (34) 3655983, e-mail: j.wasik@ajd.czest.pl

Sekretariat – mgr Dorota Styra-Kulasiewicz – tel. (34) 3655983, e-mail: ikf@ajd.czest.pl, pok. 5

Zastępcy Dyrektora IKFiT:

drTeresa Drozdek - Małolepsza - tel. (34) 3655983
dr Cezary Michalski - tel. (34) 3614918 wew. 186

Zakład Humanistycznych i Teoretycznych Podstaw Kultury Fizycznej 
i Turystyki

Kierownik - dr Teresa Drozdek-Małolepsza - tel. (34) 3614918 wew. 182, e-mail: t.drozdek-malolepsza@ajd.czest.pl

Zakład Nauk Biologicznych i Medycznych

Kierownik - prof. dr hab. Wiesław Pilis - tel. (34) 3655983

Zakład Praktyki Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierownik - dr hab.prof.AJD Eligiusz Małolepszy - tel. (34) 3614918 wew. 186, 
e-mail: e.malolepszy@ajd.czest.pl

Zakład Turystyki i Rekreacji

p.o. kierownika – dr Karol Pilis - tel. (34) 3614918 wew. 183, e-mail: k.pilis@ajd.czest.pl

 

Informacje / Aktualności

Dziekant studiów stacjonarnych:
tel. (34) 3784301, 304, 291, 293
 
Dziekanat studiów niestacjonarnych:
tel. (34) 3784291, 293
 
Kierownik Dziekanatu:
tel. (34) 3784302

 


AKTUALNOŚCI:

 

 

Strona 1 z 35  > >>

17-12-2014
Napisał: A.N.
W dniu 16 grudnia 2014 roku na Wydziale Pedagogicznym Akademi Ignatianum w Krakowie odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. Tutoring w polskim systemie oświaty. Badania nad rozwojem metody tutoringu ze szczególnym uwzględnieniem efektów jej stosowania dla nauczyciela i ucznia w ujęciu analizy transakcyjnej napisanej przez mgr Adriannę Sarnat-Ciastko pod kierunkiem prof. nadzw. dr. hab. Jarosława Jagieły. Rpozprawa została pozytywnie zrecenzowana przez prof. dr hab. Marię Braun-Gałkowskę (Akademia Ignatianum) oraz prof. nadzw. dr hab. Dorotę Pankowską (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej). Obrona zakończyła się przyznaniem stopnia doktora z wyróżnieniem. Graulujemy nowej pani doktor.
 
 
16-12-2014
Napisał: A.N.
Dziekan Wydziału Pedagogicznego zaprasza wszystkich studentów kierunku Pedagogika na spotkanie z przedstawicielami Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Spotkanie dobędzie sie w czwartek 18 grudnia 2014 w sali W - 54 o godzinie 12.00.

Dziekan Wydziału Pedagogicznego dr hab. Prof. AJD Grażyna Rygał.

15-12-2014
Napisał: d.k.

W dniach 16.12.2014 od godz. 8.00 do 19.12.2014 do godz. 22.00 poprzez USOS-web będzie trwać I tura zapisów:

* dla kierunku Wychowanie fizyczne (stacjonarne i niestacjonarne) na seminaria dyplomowe i magisterskie, specjalizacje instruktorskie oraz przedmioty teoretyczne i praktyczne do wyboru.

* dla kierunku Turystyka i rekreacja na seminarium dyplomowe

UWAGA: w I turze zapisy na seminaria jedynie do samodzielnych pracowników naukowych

Więcej szczegółów w dalszej części

15-12-2014
Napisał: D. P.
W dniu 16.12.2014r nie odbędzie się wykład z dr Łukaszem Baką dla studentów I roku Pedagogika studia stacjonarne drugiego stopnia.
10-12-2014
Napisał: zbl
Bal Pedagoga - 16 stycznia 2015 roku, sala 121, przy ul. Waszyngtona 4/8
27-11-2014
Napisał: zbl

 

Studenci kierunku Pedagogika IIr., II stopień, studia niestacjonarne.

Seminarium magisterskie z dr Dorotą Gębuś od dnia 7.12.2014 odbywać się będzie w niedzielę w godzinach 11.30-13.00, w pokoju 339 przy ul. Waszyngtona 4/8.

 

26-11-2014
Napisał: D. P.

Informacja

Od dnia 26.11.2014r można odbierać decyzje w sprawie przyznanych świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wydziału Pedagogicznego – tj. stypendium socjalne, specjalne i zapomogi. (Decyzje negatywne oraz decyzje w sprawie przyznania stypendium Rektora będzie można odbierać od dnia 27.11.2014r)