Informacje

 

KONTAKT:

Wydział Pedagogiczny, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa

 

Dziekan Wydziału Pedagogicznego - dr hab. prof. AJD Eligiusz Małolepszy

Sekretariat Dziekana Wydziału Pedagogicznego – mgr Dorota Jamrozik

telefon: (34) 3784297; adres e-mail: wp@ajd.czest.pl

Prodziekan ds. Nauki - dr hab. Daniel Kukla

telefon j.w.

Prodziekan ds. Studenckich – dr Zbigniew Wieczorek

telefon (34) 3784297, 302

Kierownik Dziekanatu Wydziału Pedagogicznego – mgr Danuta Pasieka

telefon (34) 3784302; adres e-mail: dziekanat_wp@ajd.czest.pl, pok. 344

Instytut Pedagogiki

ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa

Dyrektor Instytutu Pedagogiki – dr hab. Izabela Krasiejko

Sekretariat Instytutu Pedagogiki –  Elżbieta Matysiak

tel. (34) 3784325; adres e-mail: ips@ajd.czest.pl, pok. 608

Z-cy Dyrektora IP:

dr Beata Zajęcka – tel. (34) 3784325; e-mail: b.zajecka@ajd.czest.pl; pok. 608

dr Agnieszka Kozerska – tel. (34) 3784325; e-mail: a.kozerska@ajd.czest.pl; pok. 608

 
Kierownik - dr hab. prof. AJD Jarosław Jagieła – tel. (34) 3784290, pok. 340

Zakład Pracy Socjalnej i Zdrowia Publicznego

Kierownik - dr Mariola Mirowska – tel. (34) 3784325, e-mail: m.mirowska@ajd.czest.pl, pok. 409

Zakład Doradztwa Zawodowego

Kierownik - dr hab. Daniel Kukla – tel. (34) 3784278, e-mail: d.kukla@ajd.czest.pl

Zakład Podstaw Pedagogiki

Kierownik - dr hab. prof. AJD Kazimierz Rędziński – tel. (34) 3784325, pok. 411

Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Resocjalizacyjnej

Kierownik - dr hab. prof. AJD Danuta Marzec – tel. (34) 3784270, e-mail: damarzec@poczta.onet.pl, pok. 314a

Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej

ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa

Dyrektor Instytutu Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej – dr hab.  Wiga Bednarkowa, prof. AJD

Sekretariat – mgr Nina Popenda – tel. (34) 3784324 adres e-mail: iepisz@ajd.czest.pl, pok. 708

Z-ca Dyrektora IEPiSZ – dr Joanna Juszczyk- Rygałło

Zakład Edukacji Przez Sztukę

Kierownik - dr Ewa Piwowarska

Zakład Podstaw Edukacji Elementarnej i Metodyk

Kierownik - dr Edyta Skoczylas–Krotla

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Kierownik - dr Aleksandra Kruszewska

Instytut Wychowania Fizycznego Turystyki i Fizjoterapii

ul. Ar. Krajowej 13/15, 42-200 Częstochowa

Dyrektor Instytutu Wychowania Fizycznego Turystyki i Fizjoterapii - dr Leon Rak
tel. (34) 3655983, e-mail: l.rak@ajd.czest.pl

Sekretariat – mgr inż. Dorota Styra-Kulasiewicz – tel. (34) 3655983, e-mail: ikf@ajd.czest.pl, pok. 5

Zastępcy Dyrektora IKFiT:

dr Teresa Drozdek-Małolepsza - tel. (34) 3655983
dr Cezary Michalski - tel. (34) 3614918 wew. 186

Zakład Humanistycznych i Teoretycznych Podstaw Kultury Fizycznej 
i Turystyki

Kierownik - dr Teresa Drozdek-Małolepsza - tel. (34) 3614918 wew. 182, e-mail: t.drozdek-malolepsza@ajd.czest.pl

Zakład Nauk Biologicznych i Medycznych

Kierownik - prof. zw. dr hab. Wiesław Pilis - tel. (34) 3655983

Zakład Praktyki Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierownik - dr hab. prof. AJD Eligiusz Małolepszy - tel. (34) 3614918 wew. 186, 
e-mail: e.malolepszy@ajd.czest.pl

Zakład Turystyki i Rekreacji

p.o. kierownika – dr Karol Pilis - tel. (34) 3614918 wew. 183, e-mail: k.pilis@ajd.czest.pl

 

Informacje / Aktualności

Dziekant studiów stacjonarnych:
tel. (34) 3784301, 304, 291, 293
 
Dziekanat studiów niestacjonarnych:
tel. (34) 3784291, 293
 
Kierownik Dziekanatu:
tel. (34) 3784302

 


AKTUALNOŚCI:

 

 

Strona 1 z 45  > >>

20-09-2016 20-09-2016 19-09-2016
Napisał: d.k.

Opłaty za studia, terminy rat i opłaty dodatkowe za usługi edukacyjne

Zarządzenie wewnętrzne nr R-0161/52/2016 w sprawie wysokości i terminów opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia dostepne jest tutaj. (PDF)

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr R-0161/52/2016 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacujne na I roku studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopia dostępny jest tutaj. (PDF)

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr R-0161/52/2016 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacujne na II roku studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopia dostępny jest tutaj. (PDF)

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr R-0161/52/2016 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacujne na III roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopia dostępny jest tutaj. (PDF)

Oświadczenie dotyczące wyboru wariantu opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych dostępne jest tutaj. (PDF)

Zarządzenie wewnętrzne nr R-0161/51/2016 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia dostepne jest tutaj. (PDF)

18-07-2016
Napisał: zbl

Nowy kierunek studiów licencjackich na Wydziale Pedagogicznym Akademii im. J. Długosza w Częstochowie.

Link do strony rekrutacyjnej

Psychoprofilaktyka-plakat


Prezentujemy kierunek inny niż wszystkie. Kierunek, w którym rozwiniesz swoje umiejętności i świadomość tego, co jest Twoim zawodowym celem. Będziesz doświadczać i współtworzyć razem z innymi, przeglądać się w czyichś oczach, by lepiej poznać siebie i swoje mocne strony.

15-07-2016
Napisał: M.Z.
Szanowni Państwo,
Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia 11 lipca 2016 roku rozpocznie rekrutację do V Edycji stypendiów akademickich.
Celem Fundacji jest zwiększanie szans edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości, realizowane poprzez pomoc finansową, która umożliwia stypendystom studiowanie w większych miastach, co wiąże się dla nich z dodatkowymi kosztami.
30-06-2016
Napisał: D. P.

Uprzejmie informujemy, że w miesiącu sierpniu 2016 r. Dziekanat Wydziału Pedagogicznego będzie nieczynny w dniach od 8 do 26 sierpnia

28-06-2016
Napisał: M.Z.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z dniem 27 czerwca 2016 r. ogłosiło w ramach Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego konkurs numer 1/Kadra/POWER/3.4/2016 na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni w ramach wspierania zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

Nabór wniosków w terminie od 1 sierpnia 2016 r. do dnia 30 września 2016 r.