Informacje

 

KONTAKT:

Wydział Pedagogiczny, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa

 

Dziekan Wydziału Pedagogicznego - dr hab. Prof. AJD Grażyna Rygał

Sekretariat Dziekana Wydziału Pedagogicznego – mgr Dorota Jamrozik

telefon: (34) 3784297; adres e-mail wp@ajd.czest.pl

Prodziekan ds. Nauki - dr hab. Prof. AJD Irena Motow

telefon j.w.

Prodziekan ds. Studenckich – dr Leon Rak

telefon (34) 3784297, 302

Kierownik Dziekanatu Wydziału Pedagogicznego – mgr Danuta Pasieka

telefon (34) 3784302; adres e-mail: dziekanat_wp@ajd.czest.pl , pok. 344

Instytut Pedagogiki

ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa

Dyrektor Instytutu Pedagogiki – dr hab. Prof. AJD Kazimierz Rędziński

Sekretariat Instytutu Pedagogiki –  Elżbieta Matysiak

tel. (34) 3784325; adres e-mail: ips@ajd.czest.pl , pok. 608

Z-cy Dyrektora IP:

dr Beata Zajęcka – tel. (34) 3784325; e-mail: b.zajecka@ajd.czest.pl; pok. 608

dr Mariola Mirowska – tel. (34) 3784325; e-mail: m.mirowska@ajd.czest.pl; pok. 608

 
Kierownik - dr hab. prof. AJD Jarosław Jagieła – tel. (34) 3784290, pok. 340

Zakład Pracy Socjalnej i Zdrowia Publicznego

Kierownik - dr Mariola Mirowska – tel. (34) 3784325, e-mail: m.mirowska@ajd.czest.pl, pok. 409

Zakład Doradztwa Zawodowego

Kierownik - dr  hab. Daniel Kukla – tel. (34) 3784278, e-mail:

Zakład Podstaw Pedagogiki

Kierownik - dr hab. prof. AJD Kazimierz Rędziński – tel. (34) 3784325, pok. 411

Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Resocjalizacyjnej

Kierownik - dr hab. prof. AJD Danuta Marzec – tel. (34) 3784270, e-mail: damarzec@poczta.onet.pl, pok. 314a

Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej

ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa

Dyrektor Instytutu Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej – dr Anna Pękala

Sekretariat – mgr Nina Popenda – tel. (34) 3784324 adres e-mail: iepisz@ajd.czest.pl, pok. 325

Z-ca Dyrektora IEPiSZ – dr hab.  Wiga Bednarkowa, prof.AJD

Zakład Edukacji Przez Sztukę

Kierownik - dr hab. prof. AJD Urszula Ordon

Zakład Podstaw Edukacji Elementarnej i Metodyk

Kierownik - dr Edyta Skoczylas – Krotla

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Kierownik - dr hab. Jadwiga Bednarek prof. AJD

Instytut Wychowania Fizycznego Turystyki i Fizjoterapii

ul. Ar. Krajowej 13/15, 42-200 Częstochowa

Dyrektor Instytutu Wychowania Fizycznego Turystyki i Fizjoterapii - dr hab. Jacek Wąsik prof AJD
tel. (34) 3655983, e-mail: j.wasik@ajd.czest.pl

Sekretariat – mgr inż. Dorota Styra-Kulasiewicz – tel. (34) 3655983, e-mail: ikf@ajd.czest.pl, pok. 5

Zastępcy Dyrektora IKFiT:

drTeresa Drozdek - Małolepsza - tel. (34) 3655983
dr Cezary Michalski - tel. (34) 3614918 wew. 186

Zakład Humanistycznych i Teoretycznych Podstaw Kultury Fizycznej 
i Turystyki

Kierownik - dr Teresa Drozdek-Małolepsza - tel. (34) 3614918 wew. 182, e-mail: t.drozdek-malolepsza@ajd.czest.pl

Zakład Nauk Biologicznych i Medycznych

Kierownik - prof. zw. dr hab. Wiesław Pilis - tel. (34) 3655983

Zakład Praktyki Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierownik - dr hab. prof. AJD Eligiusz Małolepszy - tel. (34) 3614918 wew. 186, 
e-mail: e.malolepszy@ajd.czest.pl

Zakład Turystyki i Rekreacji

p.o. kierownika – dr Karol Pilis - tel. (34) 3614918 wew. 183, e-mail: k.pilis@ajd.czest.pl

 

Informacje / Aktualności

Dziekant studiów stacjonarnych:
tel. (34) 3784301, 304, 291, 293
 
Dziekanat studiów niestacjonarnych:
tel. (34) 3784291, 293
 
Kierownik Dziekanatu:
tel. (34) 3784302

 


AKTUALNOŚCI:

 

 

Strona 1 z 37  > >>

29-07-2015
Napisał: D. P.
W dniach od 3.08.2015r do 28.08.2015r Dziekanat Wydziału Pedagogicznego będzie nieczynny z powodu przerwy urlopowej. Nieodebrane dyplomy będzie można odbierać w dziekanacie od 31.08.2015r
08-06-2015
Napisał: d.k.

Rejestracja dla kierunku Pedagogika oraz Pracja socjalna na seminaria dyplomowe i magisterskie na rok akademicki 2015/2016 dostępna jest w systemie USOSweb w zakładce Dla studentów->Rejestracje

I tura trwa od 8.06.2015 od godz. 12:00 do 11.06.2015 do godz. 12:00.

II tura trwa od 16.06.2015 od godz. 8:00 do 19.06.2015 do godz. 23:59.

III tura trwa od 22.06.2015 od godz. 14:30 do 24.06.2015 do godz. 23:59.

Na seminaium magisterskim w I turze można zapisać się wyłącznie do pracowników samodzielnych. Zapis do pozostałych pracowników będie możliwy dopiero w II turze rejestracji.

 

Studenci którzy zapisali się podczas 1 lub 2 tury, proszeni są o sprawdzenie czy wybrana grupa seminaryjna została utworzona (dotyczy grup seminarium dyplomowego jak i seminarium magisterskiego).

W przypadku nieutworzenia się grupy studenci proszeni są o ponowne zapisanie się do jednej z utworzonych grup.

25-05-2015
Napisał: d.k.

Lista osób wraz z tematyką, prowadzących seminarium dyplomowe na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2015/2016 dostępna jest tutaj (PDF).

Lista osób wraz z tematyką, prowadzących seminarium dyplomowe na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2015/2016 dostępna jest tutaj (PDF).

Lista osób wraz z tematyką, prowadzących seminarium magiserskie na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2015/2016 dostępna jest tutaj (PDF).

Lista osób wraz z tematyką, prowadzących seminarium magisterskie na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2015/2016 dostępna jest tutaj (PDF).

Terminy i możlwość zapisów do poszczególnych promotorów zostaną podane na początku miesiąca czerwiec.

21-05-2015
Napisał: A.N.

   Zarządzeniem wewnętrznym Rektora AJD R-0161/33/2015 zostały wprowadzone nowe regulacje dotyczące składania prac dyplomowych i przystępowania do egzaminu dyplomowego. Najważniejsza zmiana dotyczy konieczności wprowadzania przez studentów do systemu APD (www.apd.ajd.czest.pl - strona dostępna tutaj) niektórych danych dotyczących pracy dyplomowej (patrz § 3 ww. zarządzenia).

Proszę o pilne zapoznanie się ww. zarządzeniem.   link

Adres strony internetowej Archiwum Prac Dyplomowych: https://apd.ajd.czest.pl/

 

Prodziekan ds. studenckich
Leon Rak
20-05-2015
Napisał: A.N.
Szanowni Państwo,

W imieniu Pani Prorektor uprzejmie informuję, iż została uruchomiona
ankieta dla studentów i doktorantów "Ocena jakości kształcenia w Akademii
im. Jana Długosza w Częstochowie" w systemie ANKIETER. Informacja o
uruchomieniu badań ankietowych została umieszczona na stronie USOSweb.
Studentów i doktorantów zachęcamy do wypowiedzenia się poprzez tę ankietę w
sprawie programów studiów oraz warunków studiowania na naszej Uczelni.


 

18-05-2015
Napisał: A.N.
Dziekan Wydziału Pedagogicznego
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
zaprasza wszystkich pracowników Wydziału
na
 
wykład otwarty
Pana prof. Edwarda Enrique de la Puente
 z Universidad Nacional Toribio Rodriguez de Mendoza z Peru
 
 
pt.
 
Les Ondes Alpha en Communication
 
Wykład odbędzie się 20 maja 2015 r. (środa)
w budynku AJD przy ul. Waszyngtona 4/8 w sali 607 w godz. 13.00 -14.00
 Wykład będzie tłumaczony na język polski.
09-05-2015
Napisał: A.N.
W ubiegłą środę - 13 maja 2015 - na Wydziale Pedagogicznym AJD
odbyły się wykłady Joanny Białobrzeskiej (DIDASKO).
 
 Pani Joanna Białobrzeska przybyła do Częstochowy na zaproszenie Pani Dziekan Wydziału Pedagogicznego AJD dr hab. prof. AJD Grażyny Rygał
 
Pracownicy i Studenci Wydziału Pedagogicznego AJD
oraz
Akademii Dziecka i Rodzica
składają serdeczne podziękowania P.T. Dyrekcjom i Pracownikom
Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
i
Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie
za wspólną organizację spotkań, które – mamy nadzieję – będą kontynuowane, przybliżając również do siebie instytucje wspierające rozwój edukacji w naszym regionie.