Informacje

 

KONTAKT:

Wydział Pedagogiczny, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa

 

Dziekan Wydziału Pedagogicznego - dr hab. Prof. AJD Grażyna Rygał

Sekretariat Dziekana Wydziału Pedagogicznego – mgr Dorota Jamrozik

telefon: (34) 3784297; adres e-mail wp@ajd.czest.pl

Prodziekan ds. Nauki - dr hab. Prof. AJD Irena Motow

telefon j.w.

Prodziekan ds. Studenckich – dr Leon Rak

telefon (34) 3784297, 302

Kierownik Dziekanatu Wydziału Pedagogicznego – mgr Danuta Pasieka

telefon (34) 3784302; adres e-mail: dziekanat_wp@ajd.czest.pl , pok. 344

Instytut Pedagogiki

ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa

Dyrektor Instytutu Pedagogiki – dr hab. Prof. AJD Kazimierz Rędziński

Sekretariat Instytutu Pedagogiki –  Elżbieta Matysiak

tel. (34) 3784325; adres e-mail: ips@ajd.czest.pl , pok. 608

Z-cy Dyrektora IP:

dr Beata Zajęcka – tel. (34) 3784325; e-mail: b.zajecka@ajd.czest.pl; pok. 608

dr Mariola Mirowska – tel. (34) 3784325; e-mail: m.mirowska@ajd.czest.pl; pok. 608

Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań

Kierownik - dr Małgorzta Piasecka – tel. (34) 3784297, pok. 308

Zakład Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej

Kierownik - dr hab. prof. AJD Jarosław Jagieła – tel. (34) 3784290, pok. 340

Zakład Pracy Socjalnej

Kierownik - dr Mariola Mirowska – tel. (34) 3784325, e-mail: m.mirowska@ajd.czest.pl, pok. 409

Zakład Doradztwa Zawodowego

Kierownik - dr Daniel Kukla – tel. (34) 3784278, e-mail:

Zakład Historii i Teorii Wychowania

Kierownik - dr hab. prof. AJD Kazimierz Rędziński – tel. (34) 3784325, pok. 411

Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Resocjalizacyjnej

Kierownik - dr hab. prof. AJD Danuta Marzec – tel. (34) 3784270, e-mail: damarzec@poczta.onet.pl, pok. 314a

Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej

ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa

Dyrektor Instytutu Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej – dr Anna Pękala

Sekretariat – mgr Nina Popenda – tel. (34) 3784324 adres e-mail: iepisz@ajd.czest.pl, pok. 325

Z-ca Dyrektora IEPiSZ – dr Cecylia Langier

Zakład Edukacji Przez Sztukę

Kierownik - dr hab. prof. AJD Urszula Ordon

Zakład Podstaw Edukacji Elementarnej i Metodyk

Kierownik - dr Edyta Skoczylas – Krotla

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Kierownik - dr hab. Jadwiga Bednarek prof. AJD

Instytut Kultury Fizycznej i Turystyki

ul. Ar. Krajowej 13/15, 42-200 Częstochowa

Dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej i Turystyki – dr Joanna Rodziewicz-Gruhn,
tel. (34) 3655983, e-mail: j.rodziewicz@ajd.czest.pl

Sekretariat – mgr Dorota Styra-Kulasiewicz – tel. (34) 3655983, e-mail: ikf@ajd.czest.pl, pok. 5

Zastępcy Dyrektora IKFiT:

prof. dr hab. Wiesław Pilis - tel. (34) 3655983
dr Cezary Michalski - tel. (34) 3614918 wew. 186

Zakład Humanistycznych i Teoretycznych Podstaw Kultury Fizycznej 
i Turystyki

Kierownik - dr Teresa Drozdek-Małolepsza - tel. (34) 3614918 wew. 182, e-mail: t.drozdek-malolepsza@ajd.czest.pl

Zakład Nauk Biologicznych i Medycznych

Kierownik - prof. dr hab. Wiesław Pilis - tel. (34) 3655983

Zakład Praktyki Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierownik - dr hab.prof.AJD Eligiusz Małolepszy - tel. (34) 3614918 wew. 186, 
e-mail: e.malolepszy@ajd.czest.pl

Zakład Turystyki i Rekreacji

p.o. kierownika – dr Karol Pilis - tel. (34) 3614918 wew. 183, e-mail: k.pilis@ajd.czest.pl

 

Informacje / Aktualności

Dziekant studiów stacjonarnych:
tel. (34) 3784301, 304, 291, 293
 
Dziekanat studiów niestacjonarnych:
tel. (34) 3784291, 293
 
Kierownik Dziekanatu:
tel. (34) 3784302

 


AKTUALNOŚCI:

 

 

Strona 1 z 32  > >>

30-07-2014
Napisał: A.N.

Nie masz jeszcze indeksu, a bardzo chciałbyś studiować ? - nic się nie stało, bo 2 sierpnia znów ruszamy z rekrutacją (to będzie II etap). Potrwa do 22 września. Na jakie kierunki pozostały jeszcze wolne miejsca? - tego kandydaci na studia dowiedzą się już 28 lipca. Tego dnia zostaną ogłoszone listy osób przyjętych na studia  i wykaz kierunków na które będzie się można rejestrować podczas II rekrutacji. Więcej informacji na stronach:

https://rekrutacja.ajd.czest.pl/html/pub/harmonogram_II_rek_2014-2015.pdf

https://rekrutacja.ajd.czest.pl/html/index.php

16-06-2014
Napisał: A.N.

Szanowni studenci !

Od dnia 4.08.2014r do 29.08.2014r. Dziekanat Wydziału Pedagogicznego (studia stacjonarne pok. W-343, studia niestacjonarne pok. W-346) będzie nieczynny w związku z przerwą urlopową.

Od dnia 25.08.2014r Dziekanat Wydziału Pedagogicznego (studia stacjonarne pok. W-342) będzie czynny w godz. 10.00-14.00

26-05-2014
Napisał: d.k.

Studenci AJD, którzy zapisali się na przedmioty OGÓLNOAKADEMICKIE (WF, PSW) na semestr letni 13/14L zobowiazani są dokonać podpięć przedmiotów pod właściwy etap.

Etapem jest konkretny semestr studenta, np. WP-P-L-06-POR widoczny w momencie zaznaczenia podczas podpinania pola: "Chcę podpiąć pod konkretny etap programu".

Przed dokonywaniem podpięć przedmiotów do wyboru należy zapoznać się z instrukcją USOSweb - jak podpiąć wybrane przedmioty pod właściwy etap, która "krok po kroku" pokazuje jak właściwie wykonać podpięcia w systemie USOSweb.

UWAGA:
Termin podpinania: do 26 maja 2014 do godz. 23:59

14-05-2014
Napisał: A.N.

Dziekan Wydziału Pedagogicznego ogłasza w dniu 15.05.2014 godziny 11.30 - 13.00 wolnymi od zajęć.

 

13-05-2014
Napisał: A.N.

Zaproszenie na V Międzynarodową Konferencje Naukową "Współczesne wyzwania wobec edukacji elementarnej", organizowaną przez  Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej Wydziału Pedagogicznego AJD. Konferencja odbędzie się w dniu 20 maja 2014r.

[Zaproszenie w pdf]

13-05-2014
Napisał: A.N.

Instytut Sztuk Pięknych Akademii Jana Długosza w Częstochowie, ma przyjemność zaprosić wszystkich nauczycieli, animatorów kultury, edukatorów, arteterapeutów i amatorów edukacji alternatywnej, oraz inne osoby zajmujące się działaniami o podobnym wymiarze, które pracują metodą warsztatową, zwłaszcza w dziecięcych/młodzieżowych grupach integracyjnych, na spotkanie/seminarium robocze poświęcone:


WARSZTATOM ARTYSTYCZNYM JAKO METODZIE PROWADZENIA DIALOGU TWÓRCZEGO


Pierwsze z cyklu spotkań odbędzie się 11 czerwca 2014 roku o godzinie 1100 w Instytucie Sztuk Pięknych AJD w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 14 w sali 113.

[Zaproszenie w pdf]

08-05-2014
Napisał: D. P.
Zapraszam studentów II roku Pedagogiki specjalność pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna grupa I na zajęcia z Metodyki resocjalizacji w dniu 13 maja o godz. 9.00 w sali W-306 w budynku przy ul. Waszyngtona 4/8 Prof. dr hab. Irena Motow