Pedagogika

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia - 3 letnie.

Do wyboru następujące specjalności:
 • Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją
 • Pedagogika opiekuńcza z wczesnym wspomaganiem rozwoju
 • Terapia pedagogiczna
 • Doradztwo zawodowe i personalne
 • Edukacja dorosłych i marketing społeczny
 • Edukacja przedszkolna  i wczesnoszkolna
  • Dodatkowy moduł językowy dla specjalności Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia - 2 letnie.

Do wyboru następujące specjalności:
 • Pedagogika opiekuńcza z socjoterapią
 • Resocjalizacja z prewencją kryminalną
 • Pedagogika społeczna z elementami tutoringu
 • Coaching kariery z doradztwem
 • Geragogika
 • Asystentura rodziny i rodzinna piecza zastępcza
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna moduł A (po tej samej specjalności ze studiów pierwszego stopnia)
  • Dodatkowy moduł językowy (dla specjalności Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - kontynuacja)
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna moduł B (po innych specjalnościach ze studiów pierwszego stopnia)
  • Dodatkowy moduł językowy (dla specjalności Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - kontynuacja)