Seminaria dyplomowe - podania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 czerwca 2017

 Uwaga! Studenci składający podania o zmianę promotora (nowe seminaria)

Pozytywnie zostały rozpatrzone podania dotyczące następujących kierunków i roczników:

- Praca socjalna, studia stacjonarne i niestacjonarne

- Pedagogika studia niestacjonarne, pierwszego i drugiego stopnia

 W przypadku pozostałych podań:

- Pedagogika studia stacjonarne pierwszego stopnia, pozytywnie rozparzone zostały podania dotyczące: dr Ewy Piwowarskiej i dr Eleny Karpuszenko

- Pedagogika studia stacjonarne drugiego stopnia, pozytywnie zostały rozpatrzone podania dotyczące: prof. Ireny Motow, dr Aleksandry Kruszewskiej, dr Eleny Karpuszenko, dr Beaty Zajęckiej, dr Hanny Wiśniewskiej-Śliwińskiej

 W przypadku pozostałych podań, niestety nie ma możliwości zwiększenia liczby grup seminaryjnych, na tych już utworzonych listy są zamknięte.

 Uwaga!

Istnieje możliwość ponownego złożenia podania o zmianę promotora w październiku 2017 r., w podaniu konieczne jest uzyskanie zgody promotorów na zmianę grupy.