Wydział Pedagogiczny AJD w Częstochowie

Zmarł Profesor Władysław Piotr Zaczyński (1930-2017)

3 stycznia 2018

23 grudnia 2017 roku zmarł prof. zw. dr hab. Władysław Piotr Zaczyński. Jeden z najbardziej rozpoznawanych i cenionych polskich dydaktyków i metodologów pedagogiki. Emerytowany profesor Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. W 2010 roku był gościem honorowym na organizowanej na naszym Wydziale Konferencji Naukowej "Podstawy Edukacji. Konteksty Dydaktyczne". Był też jednym z recenzentów wydawanego na Wydziale przez Zespół Badawczy Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej czasopisma "Edukacyjna Analiza Transakcyjna.

Członkowie działającego u nas Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej zawsze mogli liczyć na życzliwość i wsparcie ze strony Profesora. Sam wprawdzie bezpośrednio analizą transakcyjną się nie zajmował, jednakże potrafił dostrzec zasadność i przydatność koncepcji AT w edukacji. Propagowana przez niego koncepcję kształcenia wielostronnego również zbieżna jest w swych założeniach z analizą transakcyjną. Jak czytamy w jednej z ważniejszych książek Profesora pt. Uczenie się przez przeżywanie: "problemem aktualnie ważnym staje się dla dydaktyki kwestia takich działań dydaktycznych nauczyciela, w których i dzięki którym następować będzie owo pożądane łączenie tych dwóch często przeciwstawianych sobie pierwiastków – umysłu i uczucia, racji i emocji” (1990, s. 155).  Warto również wspomnieć, iż to właśnie Profesor Władysław Piotr Zaczyński był promotorem pracy doktorskiej pracującego u nas i będącego kierownikiem Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej, dr hab. prof AJD Jarosława Jagieły, jak również jednego z członków Zespołu i pracownika Zakładu Psychoprofilaktyki - dr Zbigniewa Łęskiego.

Pisząc o dorobku Profesora wspomnieć również należy jego książkę pt. Praca badawcza nauczyciela - do dziś wykorzystywana i cytowana zarówno przez studentów jak środowiska naukowo-dydaktyczne.

Profesora Władysława Piotra Zaczyńskiego wspomina również profesor Bogusław Śliwerski, który w umieszczonym na swoim blogu napisał między innymi: "Należał do nielicznego grona kadr akademickich okresu PRL, którego kariera naukowa nie była usłana różami. Może dlatego, że był niepokornym dydaktykiem ogólnym humanistycznego nurtu, przeciwstawnego dydaktyce neobehawioralnej czy podporządkowanej radzieckiej teorii kształcenia na bazie doktryny marksistowsko-leninowskiej” (2017).

Pogrzeb Profesora Władysława Piotra Zaczyńskiego odbędzie się 5 stycznia 2018. Rozpocznie się o godzinie 12 w kościele pw. św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach w Warszawie.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Profesor Władysław Piotr Zaczyński w trakcie prelekcji na Konferencji

    Profesor Władysław Piotr Zaczyński w trakcie prelekcji na Konferencji "Podstawy Edukacji. Konteksty Dydaktyczne", na AJD w Częstochowie w 2010 roku