Wydział Pedagogiczny AJD w Częstochowie

Konkursy

Artykuły

Konkurs otwarty na stanowisko wykładowcy w wymiarze 1/3 etatu w Zakładzie Praktyki Wychowania Fizycznego i Sportu Instytutu Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii

Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
ogłasza konkurs otwarty na stanowisko wykładowcy w wymiarze 1/3 etatu
w Zakładzie Praktyki Wychowania Fizycznego i Sportu 
Instytutu Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii

7 maja 2018
Czytaj więcej o: Konkurs otwarty na stanowisko wykładowcy w wymiarze 1/3 etatu w Zakładzie Praktyki Wychowania Fizycznego i Sportu Instytutu Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii

Konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy w wymiarze 1/3 etatu w Zakładzie Praktyki Wychowania Fizycznego i Sportu Instytutu Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii

Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 
ogłasza konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy w wymiarze 1/3 etatu 
w Zakładzie Praktyki Wychowania Fizycznego i Sportu 
Instytutu Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii

7 maja 2018
Czytaj więcej o: Konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy w wymiarze 1/3 etatu w Zakładzie Praktyki Wychowania Fizycznego i Sportu Instytutu Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Nauk Biologicznych i Medycznych Instytutu Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii

Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 
ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w pełnym wymiarze czasu pracy 
w Zakładzie Nauk Biologicznych i Medycznych 
Instytutu Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii

7 maja 2018
Czytaj więcej o: Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Nauk Biologicznych i Medycznych Instytutu Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w wymiarze 1/16 etatu w Zakładzie Praktyki Wychowania Fizycznego i Sportu Instytutu Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii

Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 
ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w wymiarze 1/16 etatu 
w Zakładzie Praktyki Wychowania Fizycznego i Sportu 
Instytutu Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii
 

7 maja 2018
Czytaj więcej o: Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w wymiarze 1/16 etatu w Zakładzie Praktyki Wychowania Fizycznego i Sportu Instytutu Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w 2/3 etatu w Zakładzie Nauk Biologicznych i Medycznych Instytutu Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii

Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 
ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w 2/3 etatu 
w Zakładzie Nauk Biologicznych i Medycznych 
Instytutu Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii

7 maja 2018
Czytaj więcej o: Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w 2/3 etatu w Zakładzie Nauk Biologicznych i Medycznych Instytutu Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie Pedagogiki

Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 
ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta 
w pełnym wymiarze czasu pracy 
w Instytucie Pedagogiki

7 maja 2018
Czytaj więcej o: Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie Pedagogiki

Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Podstaw Pedagogiki Instytutu Pedagogiki

Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 
ogłasza konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego
 w Zakładzie Podstaw Pedagogiki 
Instytutu Pedagogiki

4 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Podstaw Pedagogiki Instytutu Pedagogiki

Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Pedagogiki

Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 
ogłasza konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego 
w Instytucie Pedagogiki

4 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Pedagogiki