Wydział Pedagogiczny AJD w Częstochowie

Kierunki na Wydziale Pedagogicznym

Kierunki i specjalności w roku akademickim 2017/2018

Artykuły

Pedagogika

Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia - 3 letnie.

Do wyboru następujące specjalności:
 • Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją
 • Pedagogika opiekuńcza z wczesnym wspomaganiem rozwoju
 • Terapia pedagogiczna
 • Doradztwo zawodowe i personalne
 • Edukacja dorosłych i marketing społeczny
 • Edukacja przedszkolna  i wczesnoszkolna
  • Dodatkowy moduł językowy dla specjalności Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia - 2 letnie.

Do wyboru następujące specjalności:
 • Pedagogika opiekuńcza z socjoterapią
 • Resocjalizacja z prewencją kryminalną
 • Pedagogika społeczna z elementami tutoringu
 • Coaching kariery z doradztwem
 • Geragogika
 • Asystentura rodziny i rodzinna piecza zastępcza
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna moduł A (po tej samej specjalności ze studiów pierwszego stopnia)
  • Dodatkowy moduł językowy (dla specjalności Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - kontynuacja)
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna moduł B (po innych specjalnościach ze studiów pierwszego stopnia)
  • Dodatkowy moduł językowy (dla specjalności Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - kontynuacja)

Praca Socjalna

Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia - 3 letnie

Strona internetowa kierunku Praca Socjalna
Spacjalności:
 • Praca z rodziną
 • Poradnictwo i wsparcie osób starszych z niepełnosprawnością i przewlekle chorych
 • Case management

Psychoprofilaktyka

Studia stacjonarne pierwszego stopnia - 3 letnie

Strona internetowa kierunku Psychoprofilaktyka

Wychowanie fizyczne

Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia - 3 letnie

specjalność/specjalizacja:
 • nauczycielska
 • instruktorska

Studia stacjonarne i niestacjonarne drugie stopnia - 2 letnie

specjalność/specjalizacja:
 • nauczycielska
 • instruktorska
 • trenerska

Turystyka i rekreacja

Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia - 3 letnie

Specjalności:
 • obsługa ruchu turystycznego
 • turystyka aktywna i specjalistyczna

Fizjoterapia

Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia - 3 letnie