Wydział Pedagogiczny AJD w Częstochowie

Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogicznego