Wydział Pedagogiczny AJD w Częstochowie

Koła Naukowe

 

Studenckie Naukowe Koło Terapeutów

Międzywydziałowe Koło Pomocy i Wsparcia - działalność czasowo zawieszona ze względu na zbyt małe zainteresowanie studentów

Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej

Międzywydziałowe Koło Naukowe Psychologia i Kultura

Studenckie Koło Naukowe Aktywność - Kultura - Zdrowie

Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii