Jesteś tutaj: Start / Konkursy

Konkursy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Konkurs ofert na gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018 semestr zimowy w formie umowy zlecenie w Instytucie Pedagogicznym

Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie ogłasza konkurs ofert na gotowość do prowadzenia zajęć
dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018 semestr zimowy w formie umowy zlecenie
w Instytucie Pedagogicznym:

 

Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej w placówkach pozaszkolnych (studia niestacjonarne), I stopnia, semestr  3, 9 godzin wykładów, 18 godzin  ćwiczeń.

19 września 2017
Czytaj więcej o: Konkurs ofert na gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018 semestr zimowy w formie umowy zlecenie w Instytucie Pedagogicznym

Konkurs ofert na gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018 semestr zimowy w formie umowy zlecenie w Instytucie Pedagogicznym

Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie ogłasza konkurs ofert na gotowość do prowadzenia zajęć
dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018 semestr zimowy w formie umowy zlecenie
w Instytucie Pedagogicznym:

 

Metodyka pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej  – II rok studiów, kierunek Pedagogika II stopnia, specjalność: Asystentura rodziny i rodzinna piecza zastępcza  - 15 godzin wykład, 15 godzin ćwiczenia (studia stacjonarne).

Metodyka pracy psychoprofilaktycznej – I rok studiów, kierunek Psychoprofilaktyka I stopnia – 15 godzin wykład, 10 godzin ćwiczenia (studia stacjonarne).

Diagnoza i terapia specyficznych trudności w uczeniu się – II rok studiów, kierunek Pedagogika II stopnia, specjalność: Pedagogika Społeczna i Terapia Pedagogiczna - 6 godzin wykład, 9 godzin ćwiczenia (studia niestacjonarne).

19 września 2017
Czytaj więcej o: Konkurs ofert na gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018 semestr zimowy w formie umowy zlecenie w Instytucie Pedagogicznym

Konkurs ofert na gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018 semestr zimowy w formie umowy zlecenie w Instytucie Pedagogicznym

Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie ogłasza konkurs ofert na gotowość do prowadzenia zajęć
dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018 semestr zimowy w formie umowy zlecenie
w Instytucie Pedagogicznym:

 

Polityka społeczna w Polsce- Praca socjalna, II rok, 15 godzin wykład i 30 godzin ćwiczeń (studia stacjonarne)

Marginalizacja i wykluczenie społeczne -  Praca socjalna, II rok, 15 godzin wykład i 15 godzin ćwiczeń (studia stacjonarne)

Polityka społeczna w Unii Europejskiej – Praca Socjalna, II rok, 15 godzin wykład i 15 godzin ćwiczenia (studia stacjonarne).

19 września 2017
Czytaj więcej o: Konkurs ofert na gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018 semestr zimowy w formie umowy zlecenie w Instytucie Pedagogicznym

Konkurs ofert na gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018 semestr zimowy w formie umowy zlecenie w Instytucie Pedagogicznym

Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie ogłasza konkurs ofert na gotowość do prowadzenia zajęć
dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018 semestr zimowy w formie umowy zlecenie
w Instytucie Pedagogicznym:

 

Streetworking w pomocy społecznej – Praca socjalna, III rok, 30 godzin ćwiczeń (studia stacjonarne)

Praktyczne elementy pracy z osobą bezdomną w terenie – Praca socjalna, III rok, 18 godzin ćwiczeń (studia niestacjonarne)

19 września 2017
Czytaj więcej o: Konkurs ofert na gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018 semestr zimowy w formie umowy zlecenie w Instytucie Pedagogicznym

Konkurs ofert na gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018 semestr zimowy w formie umowy zlecenie w Instytucie Pedagogicznym

Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie ogłasza konkurs ofert na gotowość do prowadzenia zajęć
dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018 semestr zimowy w formie umowy zlecenie
w Instytucie Pedagogicznym:

 

 

Elementy terapii zajęciowej w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną – Praca socjalna, II rok, 45 godzin ćwiczeń (studia stacjonarne)

Terapia zajęciowa dla seniorów - Pedagogika II ˚ -specjalność Geragogika II rok, 15 godzin ćwiczeń (studia stacjonarne)

19 września 2017
Czytaj więcej o: Konkurs ofert na gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018 semestr zimowy w formie umowy zlecenie w Instytucie Pedagogicznym

Konkurs ofert na gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018 semestr zimowy w formie umowy zlecenie w Instytucie Pedagogicznym

Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie ogłasza konkurs ofert na gotowość do prowadzenia zajęć
dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018 semestr zimowy w formie umowy zlecenie
w Instytucie Pedagogicznym:

 

Interwencja kryzysowa – Praca socjalna, III rok, 9 godzin wykładów i 18 godzin ćwiczeń (studia niestacjonarne)

19 września 2017
Czytaj więcej o: Konkurs ofert na gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018 semestr zimowy w formie umowy zlecenie w Instytucie Pedagogicznym

Konkurs ofert na gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018 semestr zimowy w formie umowy zlecenie w Instytucie Pedagogicznym.

Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie ogłasza konkurs ofert na gotowość do prowadzenia zajęć
dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018 semestr zimowy w formie umowy zlecenie
w Instytucie Pedagogicznym:

 

 

System świadczeń rodzinnych oraz opieki zdrowotnej  w ramach zabezpieczeń społecznych- Praca socjalna, III rok, 15 godzin wykład i 15 ćwiczeń (studia stacjonarne)

System świadczeń rodzinnych oraz opieki zdrowotnej  w ramach zabezpieczeń społecznych- Praca socjalna, III rok,  18 godzin ćwiczeń (studia niestacjonarne)

Podstawy prawa- Praca socjalna, I rok, 30 godzin wykład i 15 godzin ćwiczenia (studia stacjonarne)

Prawo autorskie- Praca socjalna, II rok, 10 godzin wykład (studia stacjonarne)

System świadczeń rodzinnych i z pomocy społecznej- Praca socjalna, III rok, 15 godzin wykład i 30 godzin ćwiczeń (studia stacjonarne)

System świadczeń rodzinnych i z pomocy społecznej- Praca socjalna, III rok, 9 godzin wykład i 18 godzin ćwiczeń (studia niestacjonarne)

Podstawy prawne pomocy społecznej i system świadczeń dla seniorów – Pedagogika II ˚ -specjalność Geragogika I rok, 15 godzin wykład (studia stacjonarne)

19 września 2017
Czytaj więcej o: Konkurs ofert na gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018 semestr zimowy w formie umowy zlecenie w Instytucie Pedagogicznym.

Konkurs ofert na gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018 semestr zimowy w formie umowy zlecenie w Instytucie Pedagogicznym

Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie ogłasza konkurs ofert na gotowość do prowadzenia zajęć
dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018 semestr zimowy w formie umowy zlecenie
w Instytucie Pedagogicznym:

 

Metodyka pracy z osobami starszymi w placówkach oraz instytucjach edukacyjnych i pozaedukacyjnych – ćwiczenia terenowe, I rok studiów, kierunek Pedagogika II stopnia, specjalność Geragogika 30 godzin (studia stacjonarne)

 

Metodyka pracy z osobami starszymi w placówkach oraz instytucjach edukacyjnych i pozaedukacyjnych – ćwiczenia terenowe, II rok studiów, kierunek Pedagogika II stopnia, specjalność Geragogika 25 godzin (studia stacjonarne)

19 września 2017
Czytaj więcej o: Konkurs ofert na gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018 semestr zimowy w formie umowy zlecenie w Instytucie Pedagogicznym