Skład Rady Wydziału Pedagogicznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Lista członków Rady Wydziału Pedagogicznego

1. dr hab. prof. AJD Eligiusz Małolepszy
2. dr hab. prof. AJD Daniel Kukla
3. dr Zbigniew Wieczorek
4. dr hab. prof. AJD Danuta Marzec
5. dr hab. prof. AJD Jarosław Jagieła
6. dr hab. prof. AJD Kazimierz Rędziński
7. dr hab. prof. AJD Irena Motow
8. dr hab. prof. AJD Aleksandra Siedlaczek-Szwed
9. dr hab. Izabela Krasiejko
10. dr hab. prof. AJD Jurii Pelekh
11. dr hab. Paweł Zieliński
12. dr hab. prof. AJD Grażyna Rygał
13. dr hab. prof. AJD Urszula Ordon
14. dr hab. prof. AJD Jadwiga Bednarek
15. prof. dr hab. Wiesław Pilis
16. prof. dr hab. Tadeusz Gaździk
17. dr hab. prof. AJD Ryszard Zarzeczny
18. dr hab. prof. AJD Arkadiusz Marzec
19. dr hab. prof. AJD Tomasz Gabryś
20. dr hab. prof. AJD Jacek Wąsik
21. dr hab. prof. AJD Mariusz Rzętała
22. dr hab. prof. AJD Maciej Świat
23. dr hab. prof. AJD Iwona Sarzyńska-Długosz
24. prof. dr hab. Anatolii Tsos
25. dr Mariola Mirowska
26. dr Joanna Górna
27. dr Anna Pękala
28. dr Mirosław Łapot
29. mgr Karol Motyl
30. dr Joanna Juszczyk-Rygałło
31. dr Anna Pękala
32. dr Leon Rak
33. dr Daniel Bakota
34. dr Dorota Zarzeczna
35. mgr Danuta Pasieka
36. Student P. Ewa Augustyniak
37. Student P. Aleksandra Siedmilat
38. Student P. Paulina Kasprzyk
39. Student P. Maciej Kutak
40. Student P. Justyna Barczuk
41. Student P. Sebastian Lizak

Przedstawiciele związków zawodowych:

42. dr Aleksandra Kruszewska
43. dr Ewa Piwowarska