Skład Rady Wydziału Pedagogicznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Lista członków Rady Wydziału Pedagogicznego

1. dr hab. prof. AJD Eligiusz Małolepszy
2. dr hab. prof. AJD Daniel Kukla
3. dr Zbigniew Wieczorek
4. dr hab. prof. AJD Danuta Marzec
5. dr hab. prof. AJD Jarosław Jagieła
6. dr hab. prof. AJD Kazimierz Rędziński
7. dr hab. prof. AJD Iwona Wagner
8. dr hab. prof. AJD Irena Motow
9. dr hab. prof. AJD Aleksandra Siedlaczek-Szwed
10. dr hab. Izabela Krasiejko
11. dr hab. prof. AJD Grażyna Rygał
12. dr hab. prof. AJD Urszula Ordon
13. dr hab. prof. AJD Jadwiga Bednarek
14. prof. dr hab. Wiesław Pilis
15. prof. dr hab. Tadeusz Gaździk
16. dr hab. prof. AJD Ryszard Zarzeczny
17. dr hab. prof. AJD Arkadiusz Marzec
18. dr hab. prof. AJD Tomasz Gabryś
19. dr hab. prof. AJD Jacek Wąsik
20. dr hab. prof. AJD Mariusz Rzętała
21. dr hab. prof. AJD Piotr Korzekwa
22. dr hab. prof. AJD Maciej Świat
23. dr Mariola Mirowska
24. dr Joanna Górna
25. dr Anna Banasiak
26. mgr Karol Motyl
27. dr Joanna Juszczyk-Rygałło
28. dr Anna Pękala
29. dr Leon Rak
30. dr Daniel Bakota
31. dr Dorota Zarzeczna
32. mgr Danuta Pasieka
33. Student P. Ewa Augustyniak
34. Student P. Aleksandra Siedmilat
35. Student P. Paulina Kasprzyk
36. Student P. Monika Bareła
37. Student P. Maciej Kutak
38. Student P. Martin Nowiński
39. Student P. Arnold Majewski
40. Student P. Justyna Barczuk
41. Student P. Sebastian Lizak

Przedstawiciele związków zawodowych:

42. dr Aleksandra Kruszewska