Badania terenowe w placówkach – czas zacząć

26 stycznia 2018 roku w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie odbyło się spotkanie warsztatowe poświęcone ustaleniu procedury przeprowadzenia badań ewaluacyjnych realizowanych bezpośrednio w placówkach. Te mają służyć zebraniu unikatowych doświadczeń wdrażania tutoringu, a także obserwacji placówki w trakcie wprowadzania tej zmiany. 

 

Zgodnie z przyjętymi założeniami – kluczowym sposobem gromadzenia danych w placówkach stać się ma rozmowa z ich dyrektorami, a także przeprowadzenie wywiadów grupowych z wybranymi tutorami (nauczycielami/wychowawcami) oraz ich podopiecznymi. Podczas spotkania warsztatowego odbyło się, przy udziale koordynatora projektu Piotra Nity, komisyjne losowanie 18 placówek, które mają zostać objęte ww. procedurą. W jej realizację zaangażowani zostali: dr Dorota Gębuś, dr Anna Irasiak, mgr Sławomir Kania, dr Katarzyna Nowak, dr Beata Zajęcka, dr Agnieszka Zembrzuska oraz dr Adrianna Sarnat-Ciastko (kierownik Zespołu Badawczego). Realizacja badań w terenie będzie trwała do 23 marca br.

 


Wracaj
mar 1, 2018
Poprzednia strona: Aktualności Następna strona: O projekcie