Aktualności

Strona 1 z 2  > >>

kwi 5, 2018

Wielkimi krokami zbliża się koniec tego roku szkolnego, w którym w 76 szkołach i placówkach typu MOS bądź MOW w Polsce wdrażany jest tutoring szkolny. Chcąc określić efektywność tych działań Zespół Badawczy ds. Ewaluacji Projektu „Wychować człowieka mądrego” rozpoczyna II etap badań weryfikacyjnych – podsumowujący podjęte działania.

 

mar 1, 2018

26 stycznia 2018 roku w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie odbyło się spotkanie warsztatowe poświęcone ustaleniu procedury przeprowadzenia badań ewaluacyjnych realizowanych bezpośrednio w placówkach. Te mają służyć zebraniu unikatowych doświadczeń wdrażania tutoringu, a także obserwacji placówki w trakcie wprowadzania tej zmiany. 

 

sty 5, 2018

Od połowy października do początku grudnia 2017 r. uczestniczący w projekcie „Wychować człowieka mądrego” nauczyciele/wychowawcy i uczniowie brali udział w badaniach wstępnych, pozwalających na weryfikację efektywności wdrażanego w ich placówkach tutoringu szkolnego.

paź 20, 2017

Działania ewaluacyjne podejmowane w projekcie „Wychować człowieka mądrego” oznaczają nie tylko czuwanie nad jakością realizowanych szkoleń czy wsparcia, ale przede wszystkim efektywnością wprowadzanych innowacji. Stąd też założono, że placówki uczestniczące w projekcie zaproszone zostaną do 2-etapowej procedury badawczej.

Obecnie rozpoczął się pierwszy, wstępny etap badań. Te realizowane będą w następujących terminach dla:

  • szkół ponadgimnazjalnych – od 16 października do 6 listopada
  • szkół podstawowych – od 30 października do 20 listopada
  • młodzieżowych ośrodków wychowawczych bądź młodzieżowych ośrodków socjoterapii od 6 do 27 listopada

Serdecznie zapraszamy do badań wszystkich uczestniczących w projekcie tutorów i ich podopiecznych.

wrz 16, 2017

13 września wpłynęły ostatnie ankiety oceniające szkolenia z 1 i 2 modułu. Miło nam poinformować, że swoją opinią podzieliło się z nami 1267 nauczycieli i wychowawców, co stanowi 92,6% osób, które (zgodnie ze wskaźnikami) miały wziąć udział w projekcie w tej grupie jego uczestników.

Serdecznie dziękujemy za współpracę i prosimy o dalszą, przy ewaluacji kolejnych szkoleń.

cze 23, 2017

23 czerwca rozpoczęła się ewaluacja dotychczasowych działań podjętych w szkołach i placówkach biorących udział w projekcie „Wychować człowieka mądrego”, które zmierzają do wdrożenia tutoringu szkolnego. Do tego etapu prac badawczych zaproszeni zostali dyrektorzy oraz opiekunowie wdrożeń, którzy proszeni są o podzielenie się swoimi opiniami o dotychczasowej współpracy, a także opisem przyjętej w placówkach formuły tutoringu. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym etapie badań. Ankiety dla dyrektorów i opiekunów wdrożenia dostępne będą do 10 lipca br.

kwi 25, 2017

Od 1 kwietnia w placówkach realizujących projekt „Wychować człowieka mądrego” rozpoczęły się 16-godzinne dwumodułowe szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów. Każdy z zaplanowanych 304 weekendów szkoleniowych ma zostać poddany ocenie zarówno ze strony szkolących się jak i trenerów. Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu jakości realizowanych prac, poprzez udział w ankiecie on-line. Dane konieczne do logowania się jak i instrukcje logowania, zostały dostarczone indywidualnie do adresatów.

Przypominamy, że nauczyciele biorący udział w szkoleniach mają ograniczony czasowo dostęp do ankiet!

 

Następna strona: O ewaluacji