Dla szkół

Celem realizacji projektu „Wychować człowieka mądrego” jest wdrożenie tutoringu traktowanego jako profilaktyka pozytywna szkół, które zdecydują się na jego wdrożenie i spełnią odpowiednie wymogi formalne. Implantacja tej metody – czego dowodzą badania naukowe, jak i obserwacje praktyków tutoringu – wymaga jednak wprowadzenia istotnych zmian w organizację pracy placówki. Tutoring angażuje dyrektora szkoły (traktowanego tutaj jako lidera zmiany), tutorów-nauczycieli, uczniów-podopiecznych tutorów, jak i rodziców – szczególnie w szkołach podstawowych. W związku z tym Zespół Badawczy ds. Ewaluacji Projektu zapraszać będzie zarówno dyrektorów, tutorów, uczniów jak i rodziców uczniów szkół podstawowych do udziału w badaniach. Na tej stronie każda z wymienionych tutaj grup, po zalogowaniu znajdzie odnośniki do narzędzi badawczych koniecznych do wypełnienia w celu zebrania danych służących zilustrowaniu jakości realizowanych działań i ostatecznej efektywności wdrażanego tutoringu. Hasła do logowania zostaną dostarczone każdej z placówek z osobna. Informacje o terminach koniecznego zaangażowania się w podejmowane przez Zespół Badawczy prace, będą wysyłane drogą elektroniczną.

 

MOW/MOS
województwo dolnośląskie
województwo kujawsko-pomorskie
województwo lubelskie
województwo lubuskie
województwo łódzkie
województwo małopolskie
województwo mazowieckie
województwo opolskie
województwo podkarpackie
województwo podlaskie
województwo pomorskie
województwo śląskie
województwo świętokrzyskie
województwo warmińsko-mazurskie
województwo wielkopolskie
województwo zachodniopomorskie
Poprzednia strona: Badacze Następna strona: RODZICE