Dla zespołu

Ewaluacja projektu „Wychować człowieka mądrego” zakłada przyjrzenie się i ocenę pracy każdej z grup zaangażowanej w jego realizację. Działania badawcze skierowane są zatem również do osób, które nadzorują realizację Projektu, do jego trenerów, jak i konsultantów innowacji w szkołach. Na tej stronie, na odpowiednich etapach trwania Projektu, wymienione grupy po zalogowaniu znajdą odnośniki do narzędzi badawczych, koniecznych do wypełnienia w celu zebrania danych służących zilustrowaniu jakości realizowanych działań. O terminach zaangażowania się w podejmowane przez Zespół Badawczy prace, osoby z wymienionych tutaj grup będą informowane drogą elektroniczną.

 

Trenerzy szkoleń
Opiekunowie wdrożeń
Zespół nadzorujący projekt
Badacze
Poprzednia strona: Zespół badawczy Następna strona: Trenerzy szkoleń