Dziękujemy wszystkim za udział w e-Konferencji.

Jednocześnie zapraszamy wszystkich do dalszej dyskusji na forach.

Do końca czerwca osoby zainteresowane mogą przesłać tekst do publikacji w czasopiśmie Edukacyjna Analiza Transakcyjna.

Słowo wstępne - dr hab. prof. AJD Jarosław Jagieła,

Kierownik Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej:

Do pobrania - plakat e-Konferencji z naniesionym programem