O e-Konferencji

Logo konferencji    Szanowni Państwo,

E-Konferencja odbędzie się drogą elektroniczną, za pośrednictwem niniejszej platformy. Uczestnictwo nie pociąga za sobą konieczności przyjazdu - można wziąć udział z dowolnego miejsca, gdzie jest dostęp do sieci Internet. Uczestnicy będą mieli możliwość podzielenia się treścią swoich wystąpień w formie przygotowanych i przesłanych na platformę prezentacji oraz abstraktów, a w dniu e-Konferencji będzie możliwość podyskutowania w czasie rzeczywistym na dopasowanych tematycznie chatach oraz wymiany informacji na forach dyskusyjnych.

Celem e-Konferencji jest poddanie konceptualizacji wszystkiego tego, co w sensie wiedzy teoretycznej i działalności praktycznej zawierają w sobie trzy hasła: edukacja – analiza – transakcje. Powyższe pojęcia inkluzyjnie składają się na nową dziedzinę określaną jako edukacyjna analiza transakcyjna, która jako subdyscyplina wciąż poszukuje dla siebie należnego miejsca w naukach pedagogicznych. e-Konferencja będzie zatem zmierzać do uściślenia koncepcji AT przeżywającej swój renesans w Polsce i na świecie wraz ze swoją obecnością w szerokim polu edukacji. Będzie zmierzać do poszukiwania nowych problemów i znaczeń, dostarczając jednocześnie okazji do dalszych twórczych poszukiwań.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy zatem teoretyków i praktyków, którzy zechcą podzielić się z innymi zarówno swoimi przemyśleniami, jak również doświadczeniami praktycznymi, w stosowaniu analizy transakcyjnej w kształceniu i wychowaniu, pomocy psychopedagogicznej, realizowaniu szkoleń, czy usprawnianiu struktur organizacyjnych systemu edukacji.

Obok wystąpień utrzymanych w konwencji analizy transakcyjnej jesteśmy otwarci również na wypowiedzi przedstawicieli różnych dyscyplin, którzy w mniejszym lub większym stopniu nawiązują tylko do koncepcji edukacyjnej analizy transakcyjnej.

Zapraszamy Państwa do dyskusji w następujących obszarach tematycznych:

  • możliwości wykorzystania koncepcji analizy transakcyjnej w teorii dydaktyki i wychowania

  • wykorzystanie założeń analizy transakcyjnej w praktycznej pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi

  • analizy komunikacji pomiędzy nauczającym i uczącym się

  • znaczenie skryptu życiowego w szerokorozumianym procesie edukacyjnym

  • profilaktyka negatywnych zjawisk pojawiających się w środowisku edukacyjnym, poprzez interpretację ujawniających się tam gier

  • i innych dotyczących szerokiej perspektywy zjawisk i inspiracji edukacyjnych

Aktywne uczestnictwo w e-Konferencji stwarza jednocześnie szansę na publikację tekstu w czasopiśmie redagowanym przez Zespół Badawczy Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej (6 pkt. na liście B MNiSW). Warunkiem publikacji jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji wydawniczych. Strona czasopisma dostępna jest pod adresem: http://www.eat.ajd.czest.pl/czasopismo/. Szczegóły dotyczące redakcji artykułu patrz: harmonogram 

Komitet Naukowy Konferencji:

prof. zw. dr hab. Lidia Cierpiałkowska

dr hab. Jarosław Jagieła, prof. AJD

doc. dr Aleksey Karamanov

dr hab. Jolanta Karbowniczek, prof. AIK

dr hab. Izabela Krasiejko, prof. AJD

prof. zw. dr hab. Bolesław Niemierko

dr hab. Dorota Pankowska, prof. UMCS

prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski

prof. dr Adnan Tufekčić

dr hab. Ewa Wysocka, prof. UŚ

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 marzec 2017, 14:40