Przesyłanie materiałów

do 10 maja 2017 - prosimy o przesłanie abstraktu o objętości od 2000 do 5000 znaków wraz z prezentacją multimedialną zawierającą tezy wystąpienia.

Ze względu na formułę konferencji, która odbywać się ma drogą elektroniczną, przygotowane przez Państwa abstrakty i prezentacje powinny być dość szczegółowe i w sposób przejrzysty prezentować podstawowe założenia wystąpienia. Materiały należy opracować w sposób umożliwiający pozostałym uczestnikom zorientowanie się w treści i przemyśleniach autora.


do 
30 czerwca 2017 – osoby zainteresowane prosimy o przesłanie tekstu publikacji. Szczegóły dotyczące edycji tekstu znajdziecie Państwo pod adresem:http://www.eat.ajd.czest.pl/czasopismo/index.php?page=informacje-dla-autorow

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 11 kwiecień 2017, 09:42