Organizatorzy

Organizatorami e-Konferencji są:

Zespół Badawczy Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej

Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiczny Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Zakład Teorii Wychowania, Instytut PedagogikiWydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego

................................................................................................

Kontakt:

Zakład Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej/Zespół Badawczy Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej: zps@ajd.czest.pl

Sekretarz konferencji/pomoc techniczna: zleski@ajd.czest.pl

................................................................................................

Komitet Organizacyjny:

dr hab. Jarosław Jagieła – przewodniczący

dr Zbigniew Łęski – sekretarz

dr Dorota Gębuś

dr Anna Pierzchała

dr Adrianna Sarnat-Ciastko

dr Edyta Widawska

dr Zbigniew Wieczorek

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 marzec 2017, 16:13