Aktualności

kwi 25, 2017

Ewaluacja szkoleń w placówkach realizujących projekt


Od 1 kwietnia w placówkach realizujących projekt „Wychować człowieka mądrego” rozpoczęły się 16-godzinne dwumodułowe szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów. Każdy z zaplanowanych 304 weekendów szkoleniowych ma zostać poddany ocenie zarówno ze strony szkolących się jak i trenerów. Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu jakości realizowanych prac, poprzez udział w ankiecie on-line. Dane konieczne do logowania się jak i instrukcje logowania, zostały dostarczone indywidualnie do adresatów.

Przypominamy, że nauczyciele biorący udział w szkoleniach mają ograniczony czasowo dostęp do ankiet!

 

Następna strona: O ewaluacji